OBAVEŠTENJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA

KONTROLOR PODATAKA

Sve podatke prikupljene na ovoj internet prezentaciji kontroliše Auto Centar Stojanović d.o.o. Beograd.

SVRHA OBRADE PODATAKA

Lične podatke koje prikupljamo obrađujemo zbog:

· prikupljanja vaših zahteva za test vožnju i ostvarivanja kontakta radi zakazivanja iste;

· analiziranja korišćenja internet prezentacije;

· prikupljanja Vaših upita i primedbi;

· nesmetanog obavljanja naših poslovnih procesa;

VRSTE PODATAKA KOJE OBRAĐUJEMO

· Istorija navigacije kroz sajt, učestalost poseta, tip internet pretraživača, operativni sistem, IP adresa, datum i vreme konekcije na sajt, broj sesija, geografska lokacija. Pružanje ovih podataka je dobrovoljno, ako ne želite da pružate podatke, nemojte koristiti sajt.

· Kontakt forma: Ime i prezime i e-mail adresa i poruka koju ste poslali. Pružanje ovih podataka je dobrovoljno, ako nam ne date ove podatke, nećemo biti u mogućnosti da Vam odgovorimo na upit porukom ili pružimo uslugu bez osnovne pravilne identifikacije.

· Podaci test vožnje – Ime i prezime, broj telefona, e-mail i propratna poruka koju ste poslali uz odabrano test vozila iz menija. Popunjavanje forme za zakazivanje test vožnje je u potpunosti dobrovoljno i ukoliko ne želite da nam dostavite ove podatke nažalost nismo u mogućnosti da Vam zakažemo test vožnju u našem salonu.

· Komunikacija putem elektronske pošte

Kada nam pošaljete e-mail poruku na neku od naših e-mail adresa, svi podaci koje nam date u prepisci tipa e-mail adrese, imena, prezimena, broja telefona ili fizičke adrese, kao i bilo koji drugi podatak koji odlučite da razmenite sa nama, uključujući i samu poruku odnosno Vaše pitanje, zahtev ili primedbu, procesuiraćemo da bismo:

o Prikupili vaše zahteve, upite i primedbe

o Vas kontaktirali nakon zahteva, konsultaciju oko kupovine ili sastanak

o Odgovorili na zahteve državnih zvaničnika, regulatora, suda i ovlašćenih trećih strana..

o Nesmetano obavljali naše poslovne procese

Ukoliko želite neki drugi način komunikacije možete sa nama komunicirarti putem Call centra +381 11 655 76 40.

TREĆA LICA KOJA MOGU IMATI PRISTUP VAŠIM PODACIMA

Vaše lične podatke može obrađivati Auto Centar Stojanović d.o.o. ili drugi pravni subjekti koji postupaju u ime Auto Centra Stojanović d.o.o. u skladu sa određenim ugovornim obavezama, a koji mogu imati poslovno sedište u državama članicama EU ili u državama van EU, uz ograničenja utvrđena nadležnim zakonom.

Lične podatke koje ste dostavili može da obrađuje Lice ovlašćeno za obradu podataka u preduzeću Auto Centar Stojanović d.o.o., uključujući i spoljne saradnike odgovorne za upravljanje traženim uslugama i srodnim marketinškim aktivnostima, kao i Obrađivač(i) podataka ili preduzeća kojima su podaci saopšteni.

TREĆA LICA KOJIMA SE VAŠI LIČNI PODACI MOGU SAOPŠTITI

Vaši lični podaci mogu biti saopšteni trećim licima a u svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza, po nalogu državnih organa ili u svrhu ostvarivanja zakonskog prava.

VAŠA PRAVA

Imate pravo da pristupite svojim ličnim podacima, da se informišete o načinima obrade svih dostavljenih podataka, pravo na blagovremene ispravke, brisanja, kopije bilo kog obrađenog podataka ili na ažuriranje istih, pravo da odbijete korišćenje vaših ličnih podataka u komercijalne ili marketinške svrhe, kao i da prekinete ili privremeno obustavite obradu svih vaših ličnih podatka, uz slanje pismenog zahteva Auto Centru Stojanović d.o.o. na adresu Jurija Gagarina 225, 11070 Novi Beograd, Srbija.

Ova internet stranica može da sadrži i vezu sa drugim ŠKODA stranicama, kao i stranicama društvenih mreža. Na stranicama trećih strana morate imati u vidu da ove stranice mogu imati drugačija pravila o zaštiti privatnosti. Iz tog razloga naša molba je da se prilikom posete tim stranicama informišete o njihovim pravilima zaštite privatnosti.

Auto Centar Stojanović ne može snositi nikakve obaveze ili odgovornosti u vezi sa internet stranicama trećih strana.