Finansiranje

I FINANSIJSKI LIZING – AKCIJSKA PONUDA

Auto Centar Stojanović u saradnji sa Raiffeisen Leasing-om Vam može ponuditi specijalne uslove finansiranja ŠKODA vozila sa fiksnom kamatnom stopom od 2.75% na period do 60 meseci.

Minimalni uslovi kredita za fizička lica:

  1. Klijent treba da ima minimalni radni staž od 2 godine
  2. Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
  3. Starosna granica je 65 godina u trenutku otplate poslednje rate lizinga
  4. Klijent treba da bude državljanin RS
  5. Ugovor o finansijskom lizingu mora biti osiguran polisom kasko osiguranja

Finansijski lizing u EUR sa fiksnom kamatnom stopom od 2.75%

  • Povoljna kamatna stopa
  • Brza i jednostavna realizacija
  • Fiksna mesečna rata tokom celog perioda trajanja ugovora

PRIMERI

* Cena vozila sa PDV-om: 16.428,00 evra
Učešće 4.107,00 evra (25%)
Iznos neto finansiranja 12.321,00 evra
Period finansiranja 60 meseci
NKS 2,75% fiksno na godišnjem nivou
Trošak obrade zahteva 1,00% od cene vozila sa PDV-om (164,28 evra sa PDV-om)
Iznos mesečne rate 220,03 evra
Ukupan iznos kamate 880,80 evra
Drugi troškovi koji padaju na teret korisnika lizinga:
– PDV na kamatu 176,16 evra
– trošak izveštaja KB za fizička lica 246,00 dinara
– naknada za upis u registar 2.000,00 dinara
– naknada za ispis iz registra 1.200,00 dinara
– trošak menice 50,00 dinara
– trošak kasko osiguranja na godišnjem nivou 800,00 eur**
EKS 6,66% na godišnjem nivou obračunata 03.06.2020. godine
Kamata je obračunata proporcionalnim metodom

Zaduživanje u dinarima koje je indeksirano u stranoj valuti (EUR) nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze u dinarskoj protivvrednosti po ugovoru o finansijskom lizingu će biti veći.

Obračun je vezan za srednji kurs za EUR Narodne banke Srbije koji na dan 03.06.2020. iznosi 117,587 RSD.

**Pretpostavljeni troškovi kasko osiguranja su obračunati na bazi tekućih premijskih stopa Uniqa
osiguranja.

* Cena vozila sa PDV-om: 23.904,00 evra
Učešće 5.976,00 evra (25%)
Iznos neto finansiranja 17.928,00 evra
Period finansiranja 60 meseci
NKS 2,75% fiksno na godišnjem nivou
Trošak obrade zahteva 1,00% od cene vozila sa PDV-om (239,04 evra sa PDV-om)
Iznos mesečne rate 320,15 evra
Ukupan iznos kamate 1.281,00 evra
Drugi troškovi koji padaju na teret korisnika lizinga:
– PDV na kamatu 256,20 evra
– trošak izveštaja KB za fizička lica 246,00 dinara
– naknada za upis u registar 2.000,00 dinara
– naknada za ispis iz registra 1.200,00 dinara
– trošak menice 50,00 dinara
– trošak kasko osiguranja na godišnjem nivou 1.000,00 eur**
EKS 6,55% na godišnjem nivou obračunata 03.06.2020. godine
Kamata je obračunata proporcionalnim metodom

Zaduživanje u dinarima koje je indeksirano u stranoj valuti (EUR) nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze u dinarskoj protivvrednosti po ugovoru o finansijskom lizingu će biti veći.

Obračun je vezan za srednji kurs za EUR Narodne banke Srbije koji na dan 03.06.2020. iznosi 117,587 RSD.

**Pretpostavljeni troškovi kasko osiguranja su obračunati na bazi tekućih premijskih stopa Uniqa
osiguranja.