Finansiranje

I FINANSIJSKI LIZING – AKCIJSKA PONUDA

Auto Centar Stojanović u saradnji sa Raiffeisen Leasing-om Vam može ponuditi specijalne uslove finansiranja ŠKODA vozila sa fiksnom kamatnom stopom od 2.49% na period do 60 meseci.

Minimalni uslovi kredita za fizička lica:

  1. Klijent treba da ima minimalni radni staž od 2 godine
  2. Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
  3. Starosna granica je 65 godina u trenutku otplate poslednje rate lizinga
  4. Klijent treba da bude državljanin RS
  5. Ugovor o finansijskom lizingu mora biti osiguran polisom kasko osiguranja

Finansijski lizing u EUR sa fiksnom kamatnom stopom od 2.49%

  • Povoljna kamatna stopa
  • Brza i jednostavna realizacija
  • Fiksna mesečna rata tokom celog perioda trajanja ugovora

PRIMERI

* Cena vozila sa PDV-om: 17.304,00 evra
Učešće 4.326,00 evra (25%)
Iznos neto finansiranja 12.978,00 evra
Period finansiranja 60 meseci
NKS 2,49% fiksno na godišnjem nivou
Trošak obrade zahteva 1,00% od cene vozila sa PDV-om (173,04 evra sa PDV-om)
Iznos mesečne rate 230,27 evra
Ukupan iznos kamate 838,20 evra
Drugi troškovi koji padaju na teret korisnika lizinga:
– PDV na kamatu 167,64 evra
– trošak izveštaja KB za fizička lica 246,00 dinara
– naknada za upis u registar 2.000,00 dinara
– naknada za ispis iz registra 1.200,00 dinara
– trošak menice 50,00 dinara
– trošak kasko osiguranja na godišnjem nivou 300,00 eur**
EKS 4,79% na godišnjem nivou obračunata 13.08.2019. godine
Kamata je obračunata proporcionalnim metodom
Zaduživanje u dinarima koje je indeksirano u stranoj valuti (EUR) nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze u dinarskoj protivvrednosti po ugovoru o finansijskom lizingu će biti veći.
Obračun je vezan za srednji kurs za EUR Narodne banke Srbije koji na dan 13.08.2019. iznosi 117,7247 RSD.

**Pretpostavljeni troškovi kasko osiguranja su obračunati na bazi tekućih premijskih stopa Uniqa osiguranja.

* Cena vozila sa PDV-om: 14.508,00 evra
Učešće 3.627,00 evra (25%)
Iznos neto finansiranja 10.881,00 evra
Period finansiranja 60 meseci
NKS 2,49% fiksno na godišnjem nivou
Trošak obrade zahteva 1,00% od cene vozila sa PDV-om (145,08 evra sa PDV-om)
Iznos mesečne rate 193,06 evra
Ukupan iznos kamate 702,60 evra
Drugi troškovi koji padaju na teret korisnika lizinga:
– PDV na kamatu 140,52 evra
– trošak izveštaja KB za fizička lica 246,00 dinara
– naknada za upis u registar 2.000,00 dinara
– naknada za ispis iz registra 1.200,00 dinara
– trošak menice 50,00 dinara
– trošak kasko osiguranja na godišnjem nivou 300,00 eur**
EKS 5,02% na godišnjem nivou obračunata 13.08.2019. godine
Kamata je obračunata proporcionalnim metodom
Zaduživanje u dinarima koje je indeksirano u stranoj valuti (EUR) nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze u dinarskoj protivvrednosti po ugovoru o finansijskom lizingu će biti veći.
Obračun je vezan za srednji kurs za EUR Narodne banke Srbije koji na dan 13.08.2019. iznosi 117,7247 RSD.

**Pretpostavljeni troškovi kasko osiguranja su obračunati na bazi tekućih premijskih stopa Uniqa osiguranja.